Informatie lidmaatschap

LEDENPASSEN

De nieuwe bondspassen zijn meerdere jaren geldig en worden u ongeveer een week na aanmelding toegestuurd.
De bondspas wordt éénmalig verstrekt, bij verlies dient u dit direct te melden door een mail te sturen naar ledenadministratie@tvkontakt.nl

De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 10,00.
Het is absoluut verboden te spelen onder de naam of middels ‘n pas van een ander lid ! (boete: € 5,00).
De bondspas geeft u toegang tot deelname aan de districtscompetitie / toernooien.

Vanaf 1 januari 2024 worden er geen bondspassen meer verstrekt door de KNLTB en gaan wij over op digitaal afhangen via de ClubApp. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

JAARLEDEN
Bent u nog niet-spelend lid en wilt u dit wijzigen in spelend lid dan kunt u dit schriftelijk via de ledenadministratie doen.
Uw lidmaatschap wijzigen naar bijvoorbeeld jaarlid inclusief verlichte banen kan nog vóór 1 mei tijdens het lopende seizoen.
Bij het aanvragen van het niet-spelend lidmaatschap wordt de bondspas geblokkeerd voor gebruik van het afhangbord.

Opzeggen lidmaatschap senioren:
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het huidige contributiejaar het lidmaatschap wordt opgezegd via deze link.  Het lidmaatschap eindigt dan op 1 januari van het nieuwe jaar. 

Opzeggen lidmaatschap jeugd en tenniskids:
Het lidmaatschap voor een jeugdlid wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 september of 1 februari het lidmaatschap wordt opgezegd via deze link. Lidmaatschap eindigt dan resp. op 1 oktober of 1 april.

U krijgt binnen 14 dagen een bevestiging via de mail. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hiernaar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat.

VRAGEN OVER HET LIDMAATSCHAP kunt u richten aan de ledenadministratie via e-mail: ledenadministratie@tvkontakt.nl