Informatie lidmaatschap

LEDENPASSEN

Vanaf 1 januari 2024 worden er geen bondspassen meer verstrekt door de KNLTB en gaan wij over op digitaal afhangen via de ClubApp. Meer informatie hierover via deze link.

Het is absoluut verboden te spelen onder de naam of middels ‘n pas van een ander lid ! (boete: € 5,00).
De digitale bondspas geeft u toegang tot deelname aan de districtscompetitie / toernooien.

JAARLEDEN
Bent u nog niet-spelend lid en wilt u dit wijzigen in spelend lid dan kunt u dit schriftelijk via de ledenadministratie doen.
Uw lidmaatschap wijzigen naar bijvoorbeeld jaarlid inclusief verlichte banen kan nog vóór 1 mei tijdens het lopende seizoen.
Bij het aanvragen van het niet-spelend lidmaatschap wordt de bondspas geblokkeerd voor gebruik van het afhangbord.

Opzeggen lidmaatschap senioren:
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het huidige contributiejaar het lidmaatschap wordt opgezegd via deze link.  Het lidmaatschap eindigt dan op 1 januari van het nieuwe jaar. 

Opzeggen lidmaatschap jeugd en tenniskids:
Het lidmaatschap voor een jeugdlid wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 september of 1 februari het lidmaatschap wordt opgezegd via deze link. Lidmaatschap eindigt dan resp. op 1 oktober of 1 april.

U krijgt binnen 14 dagen een bevestiging via de mail. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hiernaar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat.

VRAGEN OVER HET LIDMAATSCHAP kunt u richten aan de ledenadministratie via e-mail: ledenadministratie@tvkontakt.nl