Informatie lidmaatschap

LEDENPASSEN

De nieuwe bondspassen zijn meerdere jaren geldig en worden u ongeveer een week na aanmelding toegestuurd.
De bondspas wordt éénmalig verstrekt, bij verlies dient u dit direct te melden door een mail te sturen naar ledenadministratie@tvkontakt.nl

De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 10,00.
Het is absoluut verboden te spelen onder de naam of middels ‘n pas van een ander lid ! (boete: € 5,00).
De bondspas geeft u toegang tot deelname aan de districtscompetitie / toernooien.

JAARLEDEN
Bent u nog niet-spelend lid en wilt u dit wijzigen in spelend lid dan kunt u dit schriftelijk via de ledenadministratie doen.
Uw lidmaatschap wijzigen naar bijvoorbeeld jaarlid inclusief verlichte banen kan nog vóór 1 mei tijdens het lopende seizoen.
Bij het aanvragen van het niet-spelend lidmaatschap wordt de bondspas geblokkeerd voor gebruik van het afhangbord.

Opzeggen lidmaatschap senioren:
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor 1 december van het huidige contributiejaar het lidmaatschap wordt opgezegd door een mail te sturen naar: ledenadministratie@tvkontakt.nl. Het lidmaatschap eindigt dan op 1 januari.

Opzeggen lidmaatschap jeugd en tenniskids:
Mail naar ledenadministratie@tvkontakt.nl voor 1 september. Het lidmaatschap eindigt dan 1 oktober of mail voor 1 februari. Lidmaatschap eindigt dan 1 april.
U krijgt binnen 14 dagen een bevestiging via de mail. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hiernaar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat.

VRAGEN OVER HET LIDMAATSCHAP kunt u richten aan de ledenadministratie via e-mail: ledenadministratie@tvkontakt.nl