Opzeggen lidmaatschap jeugd

Lidmaatschappen kunnen via onderstaand formulier worden opgezegd. Wanneer je opzegt vóór 1 februari betekent dit dat het lidmaatschap eindigt per 1 april. Opzeggen voor 1 september betekent dat het lidmaatschap per 1 oktober wordt beëindigt. U krijgt binnen 14 dagen een bevestiging. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hier naar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat. Opzeggingen na deze datum zijn NIET mogelijk en u bent dan weer contributie verschuldigd voor een nieuw volledig seizoen.