Downloads

Notulen algemene ledenvergadering 18 juli 2023

Presentatie digitale ledenpas en digitaal afhangen

Presentatie nieuw jeugdbeleid

Agenda algemene ledenvergadering 18 juli 2023.

Balans per 311221 en 311222

Exploitatie 2022 en Begroting 2023

Jaarverslag penningmeester 2022

Jaarverslag secretariaat 2022

Jaarverslag wedstrijdcommissie 2022

Jaarverslag recreatiecommissie 2022

Jaarverslag jeugdcommissie 2022

Statuten 2022

Beleidsplan 2018-2023

Huishoudelijk reglement

Privacy policy TV Kontakt