Downloads

Notulen algemene ledenvergadering 1 juni 2021

Agenda algemene ledenvergadering 1 juni 2021

Balans per 31-12-2019 en 31-12-2020

Exploitatie definitief 2020 en begroting 2021

Jaarverslag financiën 

Jaarverslag secretariaat

Jaarverslag commissie wedstrijd

Jaarverslag commissie recreatie

Jaarverslag commissie jeugd

 

Beleidsplan 2018-2023

Privacy policy TV Kontakt