Downloads

Notulen algemene ledenvergadering 18 juli 2023

Agenda algemene ledenvergadering 28 mei 2024.

Brief ledenraad

Balans per 311222 en 311223

Exploitatie 2023 en Begroting 2024

Jaarverslag penningmeester 2023

Jaarverslag secretariaat 2023

Jaarverslag commissie wedstrijd 2023

Jaarverslag commissie recreatie 2023

Presentatie Jaarverslag Commissie Recreatie 2023

Jaarverslag commissie jeugd 2023

Statuten 2022

Beleidsplan 2024

Huishoudelijk reglement

Privacy policy TV Kontakt