Voorjaarscompetitie 2021

Beste Clubleden,

De inschrijving voor de Voorjaarscompetitie 2021 is inmiddels gesloten en alle teams zijn ingeschreven bij de KNLTB. Doordat er weer massaal is ingeschreven hebben we helaas wel weer een aantal teams moeten teleurstellen dat zij niet kunnen meespelen. Dit is bepaald conform de beleidsregels (zie onder). Gelukkig hebben enkelen van hen nog wel gebruik kunnen maken van het alternatief om te spelen op een andere wedstrijddag.

LET OP: op vrijdagavond zal er volgens een ander scenario gespeeld gaan worden!! Er wordt om de week gespeeld door ofwel Heren Dubbel en Dames Dubbel ofwel door Gemengd Dubbel. Lees hier het artikel van de KNLTB waarin een en ander wordt toegelicht.

Beleid Commissie Wedstrijd t.a.v. aanpak Voorjaarscompetitie

Doel : we willen eenduidig beleid beschrijven over onze aanpak van de Voorjaarscompetitie, o.a. hoe we handelen in de situatie dat er meer teams inschrijven voor een speeldag dan maximaal mogelijk is gezien onze baancapaciteit, zodat iedereen vooraf duidelijkheid hierover heeft.

Uitgangspunten:

 1. We willen zoveel mogelijk leden competitietennis laten spelen
 2. Zaterdag en zondag worden de banen maximaal benut voor het spelen van competitiewedstrijden (uiteraard binnen de geldende competitieregels van de KNLTB en de bestaande afspraken binnen TV Kontakt)  
 3. Er moet doordeweeks ruimte blijven voor recreanten t.b.v. ‘vrij spelen’, de vrijdagavond gaat wel benut worden voor competitiewedstrijden maar slechts voor zover redelijkerwijs mogelijk gezien de gemiddelde hoeveelheid recreanten die avond
 4. De Voorjaarscompetitie (VJC) wordt gezien als een prestatieve competitie, de teams met de hoogste gemiddelde speelsterkte krijgen voorrang
 5. Bestuursleden van TV Kontakt zijn, ivm hun verdiensten voor de vereniging, verzekerd van deelname aan de competitie

Spelregels:

 1. Ieder team dient zich met minimaal 5 actieve spelers in te schrijven voor de sluitingsdatum
 2. Teams die incompleet hebben ingeschreven (minder dan 5 spelers hebben zich individueel ingeschreven) worden uitgesloten van deelname aan de competitie
 3. Bij ‘over inschrijving’ (er hebben meer teams voor een speeldag ingeschreven dan de baancapaciteit toelaat) worden de teams met de laagste gemiddelde speelsterkte uitgesloten van deelname  
 4. Teams die zijn uitgesloten van deelname krijgen, mits zij voor het merendeel uit dezelfde spelers bestaan, voorrang bij de Najaarscompetitie of (naar eigen keuze) de Wintercompetitie
 5. Teams die zijn uitgesloten van deelname krijgen, indien de baancapaciteit dit toelaat, een alternatief aangeboden om op een andere speeldag te gaan spelen
 6. Indien er vervolgens ‘over inschrijving’ op een alternatieve speeldag plaats vindt zal er geloot worden (tussen deze teams van punt 5) wie mag deelnemen
 7. In situaties waar deze spelregels onvoldoende toepasbaar zijn beslist de CW

Vragen? Mail naar cw@tvkontakt.nl of bel naar 06-53986238