Jeugdlid worden

ALGEMEEN

Je wilt tennissen? Tennisvereniging T.V. Kontakt heet je welkom!

Leuk dat je wilt tennissen op onze vereniging, want er is van alles te doen en te beleven! Lid worden van T.V. Kontakt betekent dat je het gehele jaar door kunt tennissen, met uitzondering van dagen waarop toernooien en evenementen plaatsvinden. Door lid te worden ben je tevens lid van de KNLTB.

T.V. Kontakt biedt samen met Tennisschool Hoogland-Wiers de juiste sportfaciliteiten om de jeugd kennis te laten maken met tennis. Twijfelt u echter of het iets voor uw kind is, of heeft uw kind misschien zelf wat “drempelvrees”, laat uw zoon of dochter dan een keertje proeven! Een proefles kan altijd en verplicht tot niets. Voor alle vragen over de lesmogelijkheden kunt u altijd terecht bij Tennisschool Hoogland-Wiers, het secretariaat of één van de Jeugdcommissieleden. 

WAT BIEDEN WIJ ONZE JEUGD?
* T.V. Kontakt biedt uw kind het gehele jaar door volop gelegenheid tot het gebruik van de tennisbanen, deel te nemen aan vele evenementen en lessen te volgen bij deskundige, gecertificeerde trainers.
* T.V. Kontakt biedt uw kind een grote groep ‘tennisvrienden’ waarmee ze kunnen optrekken, tennissen en deel kunnen nemen aan overige (tennis)evenementen. Inmiddels heeft T.V. Kontakt zo’n 250 jeugdleden.
* Wij zijn met onze vereniging en ons pakket veruit de goedkoopste vereniging uit de wijde omtrek.
* Extra vrijspeelmogelijkheden in officiële schoolvakanties voor onze jeugd (zie baanreglement). 

KOSTEN

Jaarlidmaatschap Tenniskids 6 t/m 11 en Jeugdleden t/m 17 jaar: € 158,-
Dit houdt in:
In totaal 30 tennislessen (15 zomerlessen / 15 winterlessen), een jaar lang vrijspelen (zie baanreglement), mogelijkheden tot deelname jeugdevenementen en competitie (in overleg) en een KNLTB pas.

Jaarlidmaatschap Selectiespelers 10 t/m 17 jaar : € 200,-
Dit houdt in:
In totaal 60 tennislessen (30 zomerlessen / 30 winterlessen, 2x per week), een jaar lang vrijspelen (zie baanreglement), mogelijkheden tot deelname jeugdevenementen, competitie en een KNLTB pas.
Let op: Hiervoor worden de jeugdspelers uitgenodigd door de trainers. Selectiespelers zijn verplicht voorjaar- en najaarscompetitie te spelen en hebben een 80% opkomstplicht voor de tennislessen. Ook moeten zij per jaar minimaal twee externe toernooien spelen en meedoen met de clubkampioenschappen.

Het tennisseizoen loopt van april tot en met maart. Betaling is uitsluitend mogelijk via automatische incasso. De contributie zal in vier gelijke termijnen worden geïncasseerd. Het lidmaatschap loopt automatisch door naar het volgende seizoen tenzij deze tijdig wordt opgezegd. Opzeggen moet per mail via ledenadministratie@tvkontakt.nl 

INSCHRIJFPROCEDURE:
Vul hieronder alle gewenste informatie in en meld je aan voor een lidmaatschap.
Houd rekening met de kwaliteitseisen voor de foto.
  manvrouw  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag

  Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden alsmede ons privacy beleid zoals die ter inzage onderaan deze pagina staan.  Opmerkingen:

  Verklaring: vanaf het 23ste geboortejaar spreken wij van een seniorspeler en vanaf het 18de geboortejaar spreken wij van jonge seniorspeler. (geboortejaar: het jaar waarin de leeftijd van 18 resp. 23 jaar wordt bereikt / Geboortejaar gaat jaarlijks in per 1 januari)

  Jaarlidmaatschap van 6e tot 18e geboortejaar (jeugdspelers)
  Speelgerechtigd van 1 januari t/m 31 december van 16.00 tot 18.00 uur.
  In de weekenden van 09.00-18.00.
  Betaling contributie uitsluitend via automatische incasso van 4 termijnen(januari, april, juli, oktober).

  Tennislessen
  In overleg met de tennisschool is er beperkt een mogelijkheid voor 60 lessen per jaar. De contributie is dan € 294,00.

  Inschrijfgeld
  Het inschrijfgeld ad € 10,00 is eenmalig voor de administratiekosten van de KNLTB.

  Bondspas
  Bij het opnieuw aanvragen van een bondspas door bijvoorbeeld verlies, zijn de kosten € 10,00. Aanvragen bij het secretariaat/ledenadministratie.

  Introducé
  T.V. Kontakt stelt zijn jeugdleden in staat om een kennis of vriend te introduceren. Dit kan hoogstens 2 keer per jaar. De kosten bedragen € 2,50. Vóóraf afrekenen aan de bar.

  Opzeggen Jeugd

  Opzeggen vóór 1 februari. Lidmaatschap eindigt dan 1 april.
  Opzeggen vóór 1 september. Lidmaatschap eindigt dan 1 oktober.
  U krijgt binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hiernaar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat. Opzeggingen na deze datum zijn NIET mogelijk en u bent dan weer contributie verschuldigd voor een nieuw seizoen

  Privacy Policy

  Daar waar dit schrijven niet in voorziet beslist het bestuur.