Baan- en barreglement

BAANREGLEMENT TV KONTAKT
Let op! Vanaf 1 januari 2024 afhangen via de ClubApp. Klik hier voor meer informatie.

Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bij ernstige of veelvoudige overtredingen van dit baanreglement door een lid kan het bestuur besluiten tot schorsing of opzegging vanuit de vereniging van het lid. Dit op grond van respectievelijk art. 7 en 6 van de statuten.

REGLEMENT HORECA
De horeca op sportpark Ruud van der Geest wordt beheerd door Nohèlis van der Wiele onder de naam `Sportcafé de Bruijnerie`.

Sportcafé de Bruijnerie is geopend:
Maandag tot en met vrijdag                       : 09.00 uur tot 24.00 uur
Laatste ronde 23.45 uur
Zaterdag en zondag                                      : 09.00 uur tot 22.30 uur

Op last van de Politie Kennemerland en in het kader van het horecasanctiebeleid (naleving sluitingstijden), mogen in de sportkantine geen bezoekers meer aanwezig zijn na 00.30 uur !

Regels met betrekking tot de sportkantine/horeca:

Namens HEK en Sportcafé de Bruijnerie.