Commissies

Commissie Wedstrijd
cw@tvkontakt.nl
Jan Albert Veldhuizen vzt
Tim Nijssen
Tabeia Leeuwangh
Esmee van Leth
Stefan Timmer

Commissie Recreatie
cr@tvkontakt.nl
Erik van Beek vzt
Mike van den Bosch
Hans de Bruijn
Martijn Feenstra
Maurice Nelissen
Wendy Timmerman
Jan Timmerman
Linda van Wassem
Marjoke van Werkhoven
Nohelis van der Wiele (namens de Bruijnerie)

Commissie Jeugd
cj@tvkontakt.nl
Marije Frank vzt
Marjolein Dekker
Tim Wiers
Rick Hoogland
Fien Arisz
Daphne Nales

Bestuursleden namens T.V. Kontakt Stichting Ruud van der Geest (RvdG):
Aad van der Veldt (Vz)
Henk Loerakker (ad interim)

Bestuursleden Verenigingsoverleg
Cees van der Veldt
Lex Munnikhuis