Vertrouwenspersonen

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Tennisvereniging Kontakt het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) of over een concreet incident een
gesprek wil met Tennisvereniging Kontakt. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige
sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken.

Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte wordt gesteld van een concreet ernstig incident van grensoverschrijdend gedrag. Overleg tussen de VCP en het bestuur van Tennisvereniging Kontakt speelt een belangrijke rol bij de oplossing van het conflict van taken.

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alleen wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Binnen het bestuur is de secretaris het aanspreekpunt voor de VCP.

Het volledige Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving t.b.v. grensoverschrijdend gedrag is te vinden op onze website onder algemeen bij de downloads.
Het bestuur heeft twee leden van onze vereniging, Linda Boon en Peter de Ruig, bereid gevonden om als Vertrouwenscontactpersoon binnen Tennisvereniging Kontakt op te treden. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 42 02 10 24 (Peter de Ruig) en 06 – 40 42 48 56 (Linda Boon).