Lid worden

Aanvraag lidmaatschap tv Kontakt

Vul hieronder alle gewenste informatie in en meld je aan voor een lidmaatschap:
manvrouw
Jaarlidmaatschap senior speler € 200, - (zomer en winter tennissen)Jaarlidmaatschap jonge seniorspelers € 160, - (zomer en winter tennissen)Zomerlidmaatschap senior spelers€ 135, - (alleen in de zomer tennissen)


Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden alsmede ons privacy beleid zoals die ter inzage onderaan deze pagina staan.Informatie en voorwaarden

Contributiejaar
Deze loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen of te wijzigen dient u dit altijd schriftelijk of per e-mail te doen VOOR 1 DECEMBER.

Jaarlidmaatschap
Speelgerechtigd van 1 januari t/m 31 december van 9.00 tot 23.00 uur. Contributie voor senior spelers (*) is € 200,00. Voor jonge seniorspelers (*) van 18 t/m 23 jaar is de contributie € 160,00. Contributiebetaling uitsluitend via automatische incasso in 4 termijnen.

Verklaring
Vanaf het 23ste geboortejaar spreken wij van een seniorspeler en vanaf het 18de geboortejaar spreken wij van jonge seniorspeler. (geboortejaar: het jaar waarin de leeftijd van 18 resp. 23 jaar wordt bereikt / Geboortejaar gaat jaarlijks in per 1 januari)

Zomerlidmaatschap
vanaf 23ste geboortejaar (seniorspelers)

Speelgerechtigd van 1 april t/m 30 september van 9.00 tot 23.00 uur. Contributie is € 135,00. Contributiebetaling uitsluitend via automatische incasso in 2 termijnen.

Jaarlidmaatschap Jeugd/Tenniskids tot het 18e geboortejaar
Speelgerechtigd van 1 januari t/m 31 december van 16.00 tot 18.00 uur. Van 09.00-18.00 in de weekenden. Contributie is € 150,00 (inclusief 30 lessen). Contributie betaling uitsluitend via automatische incasso in 4 termijnen.

Niet Spelend Lidmaatschap
(NSL) Niet speelgerechtigd. Voor mensen die verbonden willen blijven aan de club en voor leden die langer dan 3 maanden niet in staat zijn te spelen. Niet spelend lidmaatschap per kwartaal € 12,50. Betaling via automatische incasso. Bij NSL geldt dat u hier per 1e van het aankomend kwartaal gebruik van kan maken. Uw bondspas dient te zijn ingeleverd op het secretariaat.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld ad € 22,50 is eenmalig voor de administratiekosten van de KNLTB. Jeugdspelers (tot het 18de geboortejaar) betalen € 10,00 inschrijfgeld.

Bondspas
Bij het opnieuw aanvragen van een bondspas door bijvoorbeeld verlies, zijn de kosten € 10,00. Aanvragen bij het secretariaat/ledenadministratie.

Introducé
T.V Kontakt stelt zijn leden in staat om een kennis of vriend te introduceren. Dit kan hoogstens 2 keer per jaar en de kosten bedragen € 6,00 per dagdeel voor (jonge)senioren en € 2,50 voor de jeugd. De introducé hangt normaal af en rouleert zodoende mee. Vóóraf afrekenen aan de bar.

Opzeggen Senioren
Lidmaatschappen kunnen alleen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd en wel vóór 1 december. U krijgt binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hier naar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat. Opzeggingen na deze datum zijn NIET mogelijk en u bent dan weer contributie verschuldigd voor een nieuw volledig seizoen.

Opzeggen Jeugd/Tenniskids
Opzeggen vóór 1 februari. Lidmaatschap eindigt dan 1 april. Opzeggen vóór 1 september. Lidmaatschap eindigt dan 1 oktober. U krijgt binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hier naar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat. Opzeggingen na deze datum zijn NIET mogelijk en u bent dan weer contributie verschuldigd voor een nieuw volledig seizoen.

Privacy Policy

Daar waar dit schrijven niet in voorziet beslist het bestuur!