Lid worden

Aanvraag lidmaatschap tv Kontakt

Vul hieronder alle gewenste informatie in en meld je aan voor een lidmaatschap.
Houd rekening met de kwaliteitseisen voor de foto.

 • bestandstype JPG
 • de verhouding breedte/hoogte moet circa 3:4 zijn
 • het formaat moet tenminste 300 pixels breed bij 400 pixels hoog zijn
  manvrouw


  Jaarlidmaatschap senior speler € 210, - (zomer en winter tennissen)Jaarlidmaatschap jonge seniorspelers € 168, - (zomer en winter tennissen)Zomerlidmaatschap senior spelers€ 142, - (alleen in de zomer tennissen)  Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden alsmede ons privacy beleid zoals die ter inzage onderaan deze pagina staan.  Informatie en voorwaarden

  Contributiejaar
  Deze loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen of te wijzigen dient u dit altijd schriftelijk of per e-mail te doen VOOR 1 DECEMBER.

  Jaarlidmaatschap
  Speelgerechtigd van 1 januari t/m 31 december van 9.00 tot 23.00 uur. Contributie voor senior spelers (*) is € 210,00. Voor jonge seniorspelers (*) van 18 t/m 23 jaar is de contributie € 168,00. Contributiebetaling uitsluitend via automatische incasso in 4 termijnen.

  Verklaring
  Vanaf het 23ste geboortejaar spreken wij van een seniorspeler en vanaf het 18de geboortejaar spreken wij van jonge seniorspeler. (geboortejaar: het jaar waarin de leeftijd van 18 resp. 23 jaar wordt bereikt / Geboortejaar gaat jaarlijks in per 1 januari)

  Zomerlidmaatschap
  vanaf 23ste geboortejaar (seniorspelers)

  Speelgerechtigd van 1 april t/m 30 september van 9.00 tot 23.00 uur. Contributie is € 142,00. Contributiebetaling uitsluitend via automatische incasso in 2 termijnen.

  Jaarlidmaatschap Jeugd/Tenniskids tot het 18e geboortejaar
  Speelgerechtigd van 1 januari t/m 31 december van 16.00 tot 18.00 uur. Van 09.00-18.00 in de weekenden. Contributie is € 158,00 (inclusief 30 lessen). Contributie betaling uitsluitend via automatische incasso in 4 termijnen.

  Niet Spelend Lidmaatschap
  (NSL) Niet speelgerechtigd. Voor mensen die verbonden willen blijven aan de club en voor leden die langer dan 3 maanden niet in staat zijn te spelen. Niet spelend lidmaatschap per kwartaal € 13,50. Betaling via automatische incasso. Bij NSL geldt dat u hier per 1e van het aankomend kwartaal gebruik van kan maken. Uw bondspas dient te zijn ingeleverd op het secretariaat.

  Inschrijfgeld
  Het inschrijfgeld ad € 22,50 is eenmalig voor de administratiekosten van de KNLTB. Jeugdspelers (tot het 18de geboortejaar) betalen € 10,00 inschrijfgeld.

  Bondspas
  Bij het opnieuw aanvragen van een bondspas door bijvoorbeeld verlies, zijn de kosten € 10,00. Aanvragen bij het secretariaat/ledenadministratie.

  Introducé
  T.V Kontakt stelt zijn leden in staat om een kennis of vriend te introduceren. Dit kan hoogstens 2 keer per jaar en de kosten bedragen € 6,00 per dagdeel voor (jonge)senioren en € 2,50 voor de jeugd. De introducé hangt normaal af en rouleert zodoende mee. Vóóraf afrekenen aan de bar.

  Opzeggen Senioren
  Lidmaatschappen kunnen via deze pagina worden opgezegd en wel vóór 1 december. U krijgt binnen 14 dagen een bevestiging. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hier naar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat. Opzeggingen na deze datum zijn NIET mogelijk en u bent dan weer contributie verschuldigd voor een nieuw volledig seizoen.

  Opzeggen Jeugd/Tenniskids
  Opzeggen vóór 1 februari. Lidmaatschap eindigt dan 1 april. Opzeggen vóór 1 september. Lidmaatschap eindigt dan 1 oktober. U krijgt binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging. Heeft u die niet ontvangen dan heeft u zelf de verantwoording hier naar te informeren om zeker te stellen dat uw opzegging is binnengekomen bij het secretariaat. Opzeggingen na deze datum zijn NIET mogelijk en u bent dan weer contributie verschuldigd voor een nieuw volledig seizoen.

  Privacy Policy

  Daar waar dit schrijven niet in voorziet beslist het bestuur!