Vrijspelen vanaf 11 mei!

Geschreven op 10 mei 2020

Beste tennisvrienden,

Het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus weer wat versoepeld. Na de jeugd t/m 18 jaar mogen nu ook alle volwassenen vanaf 11 mei weer de baan op. Wij zijn hier natuurlijk heel blij mee!

Volgens de richtlijnen van de KNLTB is het alleen toegestaan om single te spelen. Wij realiseren ons dat dit voor vele leden een teleurstelling is maar wij kunnen en willen als vereniging niet afwijken van de richtlijnen die ons vanuit NOC/NSF worden gegeven. Er zijn extra maatregelen op ons park genomen om de gezondheid van iedereen en de 1,5 meter regel maximaal te respecteren.

Doel is om op een verantwoorde wijze ons park te kunnen openen op maandag 11 mei a.s. voor iedereen. Dat hier heldere spelregels bij horen, mag duidelijk zijn. Wat betekent dit nu in de praktijk:

Openingstijden sportpark
Voor de seniorleden gelden vanaf maandag 11 mei aangepaste openingstijden van het park.
Let op! Een uur voor de sluitingstijd is het laatste moment om af te hangen.

Maandag            09.00 tot 15.30 uur         19.00 tot 22.00 uur

Dinsdag               09.00 tot 15.30 uur         19.00 tot 22.00 uur

Woensdag          09.00 tot 12.30 uur         19.00 tot 22.00 uur

Donderdag         09.00 tot 15.30 uur         19.00 tot 22.00 uur

Vrijdag                 09.00 tot 15.30 uur         19.00 tot 22.00 uur

Zaterdag              09.00 tot 12.00 uur         12.30 tot 15.30 uur Alleen voor jeugdleden.Vanaf 15.30 uur is het park gesloten.

Zondag                 09.00 tot 15.00 uur         Vanaf 15.00 uur is het park gesloten.

Op Hemelvaartsdag en beide Pinksterdagen is het park gesloten.

Toezichthouders
Wij hebben ervoor gekozen om tijdens openingsuren in de periode tot en met 1 juni te zorgen voor dagelijks toezicht door vrijwilligers, die als aanspreekpunt en toezichthouder fungeren. Zo willen we de eerste periode gebruiken om te zorgen dat we allemaal kunnen wennen aan de situatie. Ook houden we daarmee meer zicht op wat wel en niet werkt op onze vereniging. Iedereen is verplicht om de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen.

Protocol tot 1 juni
Wij doen een dringend beroep op alle leden om onderstaande richtlijnen goed te lezen en op te volgen.

Algemeen

Veiligheid

Digitaal afhangbord

Kantine, terrassen en hal

ALS ALGEMENE REGEL, HOUD JE AAN DE PROTOCOLLEN OM PROBLEMEN MET HANDHAVING TE VOORKOMEN. ER KAN GECONTROLEERD WORDEN.

ClubApp
Voor komende periode hebben wij ervoor gekozen om gebruik te maken van het digitale afhangsysteem in de kantine. Het kan zijn dat wij later moeten besluiten om afhangen alleen mogelijk te maken via de KNLTB ClubApp. Daarom adviseren wij je om, als je dit nog niet hebt gedaan, de gratis ClubApp te downloaden. Ga naar de Google Playstore voor Android telefoons of tablets en ga naar de AppStore voor Apple gerelateerde producten.

Dubbelspel
Niet eerder dan 1 juni kunnen we het vrijspelen verder uitbreiden naar 4 spelers, mits de situatie het toelaat. De KNLTB zal hierover in de week van 25 mei met de clubs communiceren, wij communiceren dit weer door aan jullie.

Als laatste
Ook voor ons als bestuur is het een bijzondere periode. De afgelopen week is er druk onderling overlegd met alle betrokkenen, maar ook met KNLTB en de gemeente. Wij hopen jullie met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.

Veel tennisplezier en wij vertrouwen erop dat jullie de protocollen zullen naleven. Alleen dan blijft vrijspelen mogelijk!

Met sportieve groet,
Bestuur T.V. Kontakt