Kort, maar krachtig!

Geschreven op 22 april 2022

Beste leden van T.V. Kontakt,

De titel verklapt het al een beetje. Het was kort, maar krachtig. Ik treed na twee jaar bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op 10 mei officieel af als voorzitter van T.V. Kontakt. In de twee jaar dat ik voorzitter ben, is er veel gebeurd. In diezelfde twee jaar kom ik er ook achter dat een voorzitter zijn, met mijn moeder in het bestuur en een van mijn beste vrienden als tennisschoolhouder, niet werkt. Daarom stel ik mezelf niet herkiesbaar. Ik draag per 10 mei het grootste deel van mijn taken over aan andere bestuursleden. Een aantal taken blijf ik echter doen totdat er een nieuwe voorzitter is. Ik blijf betrokken bij de stichting, de doorontwikkeling van het jeugdbeleid en het inwerken van een nieuwe voorzitter.

Ik kijk terug op een mooie ervaring en ik ben onwijs trots op hoe wij als vereniging en met een nieuw bestuur de afgelopen twee jaar met alle wijzigingen zijn omgegaan. Het is een eer om tijdens de Coronajaren voorzitter te zijn. Het is een rol waar je contact hebt met de leden, de commissies en bestuursleden. Maar ook met de gemeenten, KNLTB, sponsoren en andere tennisverenigingen. Het is een prachtige rol om te hebben binnen het bestuur.

Tot slot doe ik meteen een oproep aan de leden!

Per 10 mei is er dus een vacature vrij voor deze prachtige rol als voorzitter. Ik draag een groot deel van mijn werkzaamheden over als voorzitter, maar wij (het bestuur en ik) zorgen voor een goede overdracht en inwerkperiode. Mocht je interesse hebben. Stuur alsjeblieft een mail naar secretariaat@tvkontakt.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Sportieve groet,
Eric Jonk